Myslivecká slavnost v Opole

Datum publikace:

15. září 2012 se Soubor loveckých trubačů LČR, Lesní správy Jeseník ve složení Renáta Jeřábková, Anna Vencálková a Jitka Moková s vábičem jelenů Ing. Bc. Lubomírem Novotným a mysliveckou delegací Okresu Jeseník zúčastnil mysliveckých slavností „Hubertowiny Opolskie 2012“.

 

Tato myslivecká slavnost je organizována v Opolském vojvodství loveckými sdruženími spolu s lesními správami státních lesů jednou ročně, vždy v jiném regionu. V letošním roce se slavnost konala v Przysieczu u Prószkowa a zajišťována byla s Loveckými sdruženími „Lesy Niemodlinskie“ a Lesními správami Prószków a Tulowice.

Slavnost byla zahájena Výroční Hubertskou mší svatou, po vystoupeních čelných představitelů loveckých organizací a čestných hostů byli vyznamenáni zasloužilí myslivci a také tolerantní manželky některých aktivních myslivců.

Vystoupení všech souborů loveckých trubačů a vábičů jelenů bylo doprovázeno doplňkovým programem, v němž byla k zhlédnutí výstava trofejí, zookoutky s preparovanou zvěří, prezentační stánky lesních správ, módní přehlídka mysliveckého oblečení a neméně důležité stánky s bohatým občerstvením.

Účast jesenické delegace přispěla k vzájemnému poznání a navázání další spolupráce, o čemž svědčí i pochvalný list.

Ing. Jaromír Latner, CSc.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód