Různé

Aktualizace platných norem – únor 2010

Různé

Odebírané řady 01 09 Environmentální management 48 Lesnictví 49 Průmysl dřevozpracující 73 Navrhování a provádění staveb 75 Vodní hospodářství Odvětvové technické normy TNV 75 Vodní hospodářství TNO 83 Odpadové hospodářství V měsíci únoru došlo k aktualizaci těchto norem: Nové normy ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – 01.2010 ČSN EN 15254-2 (73 0855)…

22.2.2010 Celý článek

Tichá vzpomínka na Ivo Hozáka

Různé

Ivoše jsem napoprvé zaregistroval, když jsme začátkem roku  1966 připravovali v Trutnově 1. majáles v poválečné historii města. Já končil SLTŠ a on byl ve 2. ročníku. V té době měl velkého koníčka, a to doslova – koně. Po škole se mi ztratil z dohledu i doslechu. Opět se objevil počátkem roku 1972, kdy lesní závod Choceň, kde jsem pracoval, byl zrušen…

9.2.2010 Celý článek

Odvážní trhači šišek

Různé

V lesích máme jednotlivé stromy či celé porosty, které byly na základě velmi náročného hodnocení řadou odborníků uznány jako vhodné ke sběru semen. To znamená, že jsou opravdu kvalitní a semenný materiál z nich nasbíraný dává veškeré předpoklady k tomu, aby jejich vlastnosti zdědil i nově vypěstovaný les. Muži s lany V době zrání šišek (což je např. u jedle bělokoré měsíc září,…

25.1.2010 Celý článek

Bez lesních cest se neobejdeme

Různé

Budování a údržba lesní dopravní sítě jsou velmi časově i finančně náročné. Jenom samotná Lesní správa Ještěd utratí ročně za údržbu lesních cest průměrně 5.000.000,- Kč. Nové lesní cesty jsou budovány s ohledem na způsob obhospodařování lesa a volbu dopravních prostředků. V dnešní době jsou hojně využívány speciální lesní stroje, tzv. harvestory, které pracují nejčastěji v kombinaci s vývozními soupravami a kamiony. Tento…

25.1.2010 Celý článek

Aktualizace platných norem – leden 2010

Různé

Odebírané řady: 01 09 Environmentální management 48 Lesnictví 49 Průmysl dřevozpracující 73 Navrhování a provádění staveb 75 Vodní hospodářství Odvětvové technické normy: TNV 75 Vodní hospodářství TNO 83 Odpadové hospodářství V měsíci lednu došlo k aktualizaci těchto norem:  Nové normy ČSN EN 1218-2 + A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Čepovací stroje – 12.2009 ČSN EN 1218-3…

25.1.2010 Celý článek

Nové odborné publikace a knihy – leden 2010

Různé

Možnosti přírodě blízkého lesního hospodářství v Českých zemích Sborník z konference (Kostelec nad Černými lesy, 23. 9. 2009), kterou pořádala České zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů. Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009 /zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/ Doupné stromy Sborník ze semináře (Roztoky u Křivoklátu, 24. 9. 2009), který pořádaly Česká lesnická…

25.1.2010 Celý článek