Různé

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

XX.Sněm lesníků: 25 let od transformace a založení LČR Sborník z XX. Sněmu lesníků (Hradec Králové, 9. 11. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s.p. Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině devadesátých let minulého století velmi…

8.12.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Quo vadis lesnictví? III. Kam kráčí ochrana lesa a myslivost? Sborník ze semináře (Brno, 12. 10. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství. Quo vadis lesnictví? je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný a realizovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů z jednotlivých oblastí…

3.11.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Právo životního prostředí. Praktický průvodce Miloš Tuháček, Jitka Jelínková a kolektiv Ochrana přírody a krajiny – správní řízení a správní řád – pokuty, sankce, lhůty, zákazy a omezení – odpadové hospodářství – konkrétní příklady z praxe – vzory úkonů dle správního řádu. Ojedinělá publikace na českém trhu s právní literaturou obsahuje…

9.10.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky, s.p.: Výroční zpráva 2016 Výsledky činnosti státního podniku Lesy České republiky za rok 2016. Součástí výroční zprávy je i výstup na flash disku. Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2017. České lesy v datech a číslech Vladimír Simanov Kniha, určená odborné…

11.9.2017 Celý článek

Poděkování Mažoretek ze Šumné

Různé

Přesto, že působnost Mažoretek Šuměnek nesahá do dlouhé minulosti, šikovné holčičky ze Šumné u Znojma sbírají obdiv a tituly nejen na úrovni národní, ale také za hranicemi. V letošním roce se ve velké konkurenci týmů celé České republiky probojovaly až na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu – 12. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT 2017, které se konalo ve…

14.8.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice Sborník příspěvků ze semináře (Hradec Králové, 22. 6. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Lesů České republiky, s.p., a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Lesy v České republice jsou pro…

17.7.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Myslivost II. /skripta/ Vladimír Hanzal, Vlastimil Hart, Paweł Janiszewski, Pavel Forejtek a Diana Mrkvičková Kořanová Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti coby povinného nebo volitelného předmětu pro studenty všech fakult a oborů České zemědělské univerzity, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni…

28.6.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 31. 1. 2017), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti,…

29.5.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol Sociální aspekty lesnického sektoru Sborník příspěvků ze semináře (Hranice, 16. 3. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z. s., pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Lesů České republiky, s. p., a ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích. Už několik…

18.4.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesní školkařství v České republice – od historie k současnosti Vladimír Foltánek Kniha Vladimíra Foltánka Lesní školkařství v České republice s podtitulem od historie do současnosti shrnuje základní informace o historii, vývoji a současném stavu našeho lesního školkařství. Publikace autora, který této problematice zasvětil celý svůj profesní život, není provozní příručkou nebo úzce vyhraněnou odbornou prací, ale svým zaměřením ojedinělým dílem,…

3.3.2017 Celý článek