Volný čas

Putování kolem Blažejského rybníka

Volný čas

Jedním ze zajímavých míst, která najdeme v územní působnosti lesní správy Toužim, je rybník a ruina kostela sv. Blažeje. Leží pod dominantou místního regionu – masivem Třebouňského vrchu, nedaleko obce Nežichov, cca 8 km od města Toužim.   V roce 2009 zde občanské sdružení Cesta z města vytvořilo naučnou stezku, která je dlouhá 2,5 km a má 8 zastávek. Stezka začíná u silnice…

16.1.2013 Celý článek

Přírodní památka Kusá hora

Volný čas

Lesní správa Choceň státního podniku Lesy České republiky obhospodařuje převážnou část Přírodní památky Kusá hora. Tato památka se nachází na katastrálním území Srbce u Luže, mezi obcemi Řepníky, Srbce, Štěnec a Domanice. Vyhlášena byla 1. prosince 1990 Okresním národním výborem v Chrudimi. Důvodem ochrany je ochrana lesních biotopů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém podloží se…

14.1.2013 Celý článek

Pozvánka na výlet za zajímavými stromy na revíru Bučín

Volný čas

Revír Bučín se rozkládá v pahorkatinné oblasti předhoří Českomoravské vysočiny na jihozápad od Brna, v severní části Bobravské vrchoviny. Hlavní celek revíru tvoří celistvý lesní komplex a je charakterizován značnou vertikální členitostí, povrchovou proměnlivostí a také druhovou rozmanitostí.   I v současnosti se nalézají v tomto revíru lokality, kde můžeme objevovat mohutnost a majestátnost stromů, které zde rostou již několik generací. Jednou z významných…

4.12.2012 Celý článek

Tipy na výlet LS Františkovy Lázně

Volný čas

Na území spravovaném lesní správou Františkovy Lázně se nachází bezpočet míst, která stojí za návštěvu. Tentokrát Vás zveme na tři z nich.   Přírodní památka „Goethova skalka“ Nápadné bílé křemenné skalní útvary se rozkládají na ploše 2,57 ha na kopci Goethův vrch (670 m n. m), ležícím jihozápadně od obce Výhledy nedaleko Hazlova. Výrazně vystupují nad okolní…

6.11.2012 Celý článek

Melkovské údolí u Boskovic

Volný čas

Město Boskovice je turisticky proslulé romantickou zříceninou středověkého hradu, empírovým zámkem, zachovalou židovskou čtvrtí se synagogou a blízkým westernovým městečkem. Trochu stranou zájmu, a rozhodně neprávem, zůstává jeho nádherné okolí.   Vydáte-li se z Boskovic proti proudu říčky Bělé, na níž byla v 80. letech minulého století zbudovaná vodárenská nádrž, třeba po cyklotrase 5226 nebo po modré turistické trase,…

13.9.2012 Celý článek

Naučná stezka Okolo Kozlu

Volný čas

Lesy ČR otevřely v lesích u známého západočeského zámku Kozel zcela novou naučnou stezku. Návštěvníci vůbec nejoblíbenější památky Plzeňského kraje, zámku Kozel v obci Šťáhlavice, se mohou projít po nové naučné stezce s názvem Okolo Kozlu. Je dlouhá dva kilometry a vede místními lesy. Naučná stezka zvýši atraktivitu lokality a přispěje k dalšímu rozvoji turistického ruchu v regionu.   Stezku vybudoval státní podnik…

10.9.2012 Celý článek

Vodní nádrž „U ručiček“

Volný čas

Půvabný rybníček „U ručiček“ se nachází na trase naučné stezky Sedmihoří, v blízkosti Horšovského Týna asi 3 km od obce Mířkov na levostranném přítoku Křakovského rybníka. Slouží jako důležitá retenční nádrž ke kumulaci požární vody.   Původní nefunkční, zanesená nádrž byla v roce 2008 úspěšně rekonstruována, přičemž byly odstraněny sedimenty ze dna nádrže, byla opravena hráz a vystavěno nové…

3.9.2012 Celý článek

Na Valchu pěšky i na kole

Volný čas

Přírodní park Valcha byl vyhlášen v r. 1980 na lesním celku jižně od městyse Stráž z důvodu cenných přírodních zajímavostí. Zdejší lesy jsou převážně ve správě Lesní správy Přimda.   Název přírodního parku je zároveň místním názvem malebné osady, která se na jeho západním okraji nachází. V minulosti se zde „valchovala“ (upravovala plstnatěním) vlna, ze které se pak…

13.7.2012 Celý článek

Trojstátí – místo na pomezí Čech, Bavorska a Saska

Volný čas

Jedním z míst, na kterých se stýkají hranice tří zemí, leží v Ašském výběžku nedaleko městečka Hranice. Pokud se sem vydáte pěšky nebo na kole, určitě nebudete litovat. Čeká vás výlet půvabnou krajinou, která má za sebou bohatou historii.   Vyrazit můžete třeba po naučné stezce osazené sedmi informačními tabulemi o místních přírodních a historických zajímavostech. Stačí se vydat…

13.7.2012 Celý článek

Přírodní rezervace Hemže – Mýtkov

Volný čas

V malebném údolí Tiché Orlice mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní se nad pravým břehem řeky nachází přírodní rezervace Hemže – Mýtkov. K rezervaci se dostaneme po cyklostezce č. 4061 vedoucí z Chocně do České Třebové.   Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1996 na ploše 29,20 ha. Jedná se o opukové stráně a skalní pilíře, podobné skalám v nedaleké rezervaci Peliny,…

28.6.2012 Celý článek