Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů

Datum publikace:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice začaly v roce 2013 realizovat krajinotvorný projekt s názvem „Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů“. Náplní projektu je zakládání nových alejí ovocných nebo lesních dřevin, případně doplnění stávajících životaschopných alejí o nové stromy. Projekt se týká celkem 4 lokalit v k. ú. Buchlovice. Jedná se o 3 lokality v okolí hradu Buchlov s názvy Ostruživka I, Ostružinka II a Buchlov – Barborka a dále pak o lokalitu Březová.

 

V rámci tohoto projektu bylo v roce 2013 vysazeno celkem 62 ks bříz, 97 ks dubů, 97 ks lip, 15 oskeruší a 90 ks jiných ovocných dřevin – původních odrůd jabloní, hrušní a třešní. Všechny vysazené stromky byly ochráněny proti poškozování zvěří dřevěnými kůly a pletivem. V rámci projektu bylo ještě provedeno odborné ořezání stávajících vzrostlých ovocných stromů v alejích Ostružinka I a Ostružinka II.

Výsadbě nových stromů předcházelo odstranění hustých křovinatých porostů náletových dřevin, šípků, ostružin a jiné buřeně a obnova travního porostu.

Projekt „Zakládání a obnova krajinných prvků Chřibů“ byl započat v květnu 2013 a jeho definitivní dokončení je plánováno na podzim 2014. Celkové náklady na realizaci projektu činí 763 tis. Kč. Z této částky představuje příspěvek z fondů Evropské Unie 525 tis. Kč a příspěvek ze Státního fondu životního prostředí 30 tis. Kč.

Realizací projektu dojde k obnově stávajících a založení zcela nových alejí ovocných a alejových lesních dřevin. Tyto nové krajinné prvky tak nahradí původní dožívající a rozpadající se aleje. Většina řešených krajinných prvků se nachází v hojně turisticky navštěvované oblasti hradu Buchlova. Jejich návštěvu je možné spojit právě s návštěvou hradu, případně si ji zpestřit i procházkou po trase lesnické naučné stezky „Okolo Buchlova“ s poutavými dřevěnými plastikami zvěře.

Popis fotografií:
– hrad Buchlov od lokality Ostružinka
– alej Buchlov – Barborka

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód