Různé

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Problematika soustavy NATURA 2000 v lesích Sborník příspěvků ze semináře (Kněžičky, 17. 3. 2016), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., a Francesco Kinsky dal Borgo, za podpory Ministerstva zemědělství a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Soustava evropsky významných lokalit Natura 2000 vychází ze směrnice o stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu Evropské unie zakotveny od…

18.4.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky Pracujeme pro vás Lesy České republiky, s.p., Josef Svoboda, Petr Krejčí, Radovan Srba, Šárka Matějíčková, Jiří Černík, Zuzana Ježková a Ladislava Řehounková Myšlenka na vytvoření publikace o mimořádném bohatství lesa vzešla z podnětu státního podniku Lesy České republiky jako správce státního lesa. Publikaci, kterou doplňuje film “V lese“ na DVD, bychom mohli pomyslně rozdělit na…

7.3.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Ovlivňování vodního režimu krajiny technickými opatřeními na příkladu LS Železná Ruda a Klatovy Sborník ze semináře (Železná Ruda, 3. 9. 2015), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Seminář propojil obecné myšlenky realizace technických objektů v lesích se zaměřením na hrazení bystřin a strží s praktickými řešeními a příklady. Úvodní…

3.2.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Bez lesů jsi v háji, člověče! Erich Václav Kniha se zabývá hlavními ekologickými problémy světa, které rozebírá populárním stylem. Velká pozornost je věnována lesům, ať už našim, nebo tropickým. Autor pracoval a cestoval po celém světě, lesnictví se věnuje už 70 let, z toho 60 let pedagogicky působí na lesnické fakultě. Patřil také k prvním v Československu, kteří se zabývali…

18.1.2016 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Quo vadis lesnictví? – I. Kam kráčí lesní semenářství a školkařství? Sborník ze semináře (Brno, 15. 10. 2015), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., a s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Quo vadis lesnictví? je Českou lesnickou společností připravovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů…

10.12.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 V pořadí již dvacátá první Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva, pokračuje v dlouholeté tradici Ministerstva zemědělství vydávat aktuální ucelené informace. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2014 poskytuje údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice,…

10.11.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky, s. p.: Program trvale udržitelného hospodaření v lesích Josef Svoboda a kolektiv Tento aktualizovaný program, v návaznosti na zásadní lesnicko-politické dokumenty, platné legislativní normy, s přihlédnutím k obsahu Národního lesnického programu, očekávaným společenským zájmům na plnění jeho funkcí a trendům nakládání s lesem v lesnicky vyspělých evropských zemích, rozpracovává lesnickou strategii státního podniku Lesy České republiky naplňující požadavky na trvale…

5.10.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky, s. p.: Výroční zpráva 2014 Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2015. Moorrevitalisierung im Erzgebirge = Revitalizace rašelinišť v Krušných horách Publikace v německém a českém jazyce je závěrečnou zprávou sasko-českého projektu přeshraniční spolupráce „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“, který byl podporován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Krajina…

7.9.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Olše – dřevina roku 2015 Sborník příspěvků z odborného semináře (Olšina u Horní Plané, 9. 6. 2015), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., a s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Dřevinou roku 2015 se stala olše. V České republice je původní…

2.7.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Úvod do myslivosti. Historie, zvyky, tradice Vlastimil Hart a kolektiv Skriptum je určené především pro posluchače bakalářského studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti“ na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a dále pro všechny studenty lesnických a zemědělských oborů na České zemědělské univerzitě v Praze, kteří se zajímají o studium myslivosti, a dalším zájemcům o přírodu a aktivní ochranu krajiny. První vydaný učební…

1.6.2015 Celý článek