Volný čas

Toulovcovy Maštale

Volný čas

Lesní správa Choceň hospodaří na části přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Tato oblast se nachází na hranicích okresů Chrudim a Svitavy, na katastrálním území Bor u Skutče, Budislav, Jarošov, Nové Hrady, Paseky, Proseč a Zderaz.   Plocha rezervace činí 1 083 ha. Maštale přímo vybízejí k rodinným výletům i s malými dětmi, jelikož převýšení terénu nepřekročí 200 m. Celá oblast je hustě protkána…

21.3.2014 Celý článek

Stopy války v lese

Volný čas

Od konce 2. světové války uplyne letos v květnu již 69 let. V Brně po ní zůstal hřbitov vojáků padlých při osvobozování města, pomníky, trasa německé dálnice Vídeň – Vratislav a v lesích – postřílené dříví. Zejména kolem Brněnské přehrady, přes kterou na sebe střílely dělostřelecké a minometné oddíly ustupující německé armády a vojsk 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského.   Brněnská…

12.3.2014 Celý článek

Program 2020 zpříjemní návštěvu revíru Hostěnice

Volný čas

Oblast na severovýchod od Brna není zajímavá jen přírodními výtvory Moravského krasu, ale při procházkách lesními celky v okolí Hostěnic zajisté objevíte i produkty lidského umu.   Lesní cesta Kaplová vás od točny autobusů dovede ke Kapli svaté Anny. Objekt pochází z roku 1748 a je bezesporu nejvýznamnější památkou obce Hostěnice. Kaple je postavena v barokním stylu jako volně stojící…

16.1.2014 Celý článek

Přírodní park Údolí Křetínky

Volný čas

Na severovýchodním okraji malebné Českomoravské vrchoviny se nachází na rozloze 5 570 ha chráněná krajina, která si v nezměněné podobě prostředí po staletí zachovala svůj typický ráz. Romantická krajina s mozaikovitým střídáním polí, luk, lesů a lidských sídel zde nabízí nepříliš kvapný způsob života bez přílišného vlivu lidské civilizace.   Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. Některé…

8.1.2014 Celý článek

Vodní nádrž Břucko

Volný čas

Lesům České republiky,s.p., Lesní správě Rožnov pod Radhoštěm se během podzimu roku 2012 podařilo zrekonstruovat vodní nádrž Břucko. Její název je odvozen od stejnojmenného přítoku říčky Bystřička v obci Valašská Bystřice.   Původní objekt stávající ze dvou nádrží již technicky zastaral, rybníčky byly značně zanesené bahnem a opravu vyžadovala také hráz narušená trhlinami. Součástí technického řešení byla…

16.12.2013 Celý článek

Přírodní rezervace Bílý kříž

Volný čas

Přírodní rezervace „Bílý kříž“ byla vyhlášena nařízením Okresního úřadu ve Znojmě dne 23. 9. 1996. Z hlediska organizačního členění LČR, s.p., spadá pod KŘ Brno, lesní správu Znojmo, konkrétně pod revíry Uherčice a Lančov.   Tento kouzelný kout přírody se rozprostírá v nejzápadnější části lesní správy Znojmo, v malebném údolí, kde řeka Dyje přechází státní hranici s Rakouskem a přitéká na…

15.11.2013 Celý článek

U pramenů

Volný čas

Při procházce malebnou krajinou údolí řeky Oslavy na spodním okraji přírodní rezervace, poblíž obce Nová Ves jižně od Oslavan, můžete narazit na pramen U Berana, též zvaný Pramen lásky. Jeho síly využívá technická zajímavost, a sice takzvaný „trkač“.   Jedná se o čerpadlo vody, které dodává vodu do bývalé hájovny. Byl zde vybudován počátkem minulého století majiteli myslivny,…

15.10.2013 Celý článek

Přírodní park Džbán

Volný čas

Přírodní park Džbán byl vyhlášen v roce 1994 na ploše 416 km2, leží mezi městy Žatec, Louny, Slaný a Rakovník. Posláním přírodního parku je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s ohledem na členitost území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu, mimolesní zeleň. Jedná se o zelenou enklávu mezi podkrušnohorskými hnědouhelnými pánvemi a lesními komplexy Křivoklátska.   Vydejme se poznat tajuplnou…

11.10.2013 Celý článek

Výlet údolím říčky Krounky pod hradem Rychmburk

Volný čas

Chcete-li strávit příjemný den na Skutečsku, přijeďte se podívat do lesů v malebném údolí říčky Krounky. Nad údolím se majestátně tyčí hrad Rychmburk, založený počátkem 14. století při zemské stezce spojující Čechy a Moravu. Ve středověku se jednalo o důležitý hrad, který byl v držení mnoha významných šlechtických rodů, například Pánů z Pardubic, Valdštejnů, Berků z Dubé a Kinských. Posledními majiteli hradu…

11.10.2013 Celý článek

Rozhledna „Vlčí hora“

Volný čas

Kraj Šluknovska, Lužických hor a Českého Švýcarska je znám poměrně vysokým počtem rozhleden a vyhlídek. Rádi bychom tentokrát zavedli kroky čtenářů na jednu z nich, konkrétně na rozhlednu na Vlčí hoře. Rozhledna se nachází v lesním komplexu na severním okraji stejnojmenné obce Vlčí Hora. Do této malebné části „Krásnolipska“ můžete dojet ze dvou směrů, od města Rumburk přes obec…

13.9.2013 Celý článek