Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
1 Poškození lesních porostů v oblasti Suchého vrchu (LS Lanškroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov nad Kněžnou). Šetření příčin a návrh nápravných opatření Dokončeno Plně financované projekty
SP 1 Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině Dokončeno Spolufinancované projekty
SP 2 Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu Dokončeno Spolufinancované projekty
SP 3 Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR Dokončeno Spolufinancované projekty
SP 4 Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého Dokončeno Spolufinancované projekty
SP 5 Obranná opatření proti lýkožroutu severskému V řešení Spolufinancované projekty
SP 6 Chytrá krajina II: lesní krajina v lokalitě Amálie – I. etapa V řešení Spolufinancované projekty