Odborné publikace

Milníky biografu mého života

Nevšední životní pouť autora – od lesního dělníka po univerzitního profesora – zachycená s důrazem na tucet jeho významných a přelomových životních milníků doma i v zahraničí

Prohlédnout

Úroková míra v lesnictví

Cílem monografie je podat co možná nejucelenější přehled na aplikaci úrokové míry jak z hlediska lesního hospodářství, tak i v souvislostech znalostí ekonomické teorie, mikroekonomie, finančnictví a v neposlední řadě etiky

Prohlédnout