Různé

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa Sborník příspěvků ze semináře (Žďár nad Sázavou, 24. 2. 2015), který pořádaly Česká lesnická společnost, o.s., a Česká lesnická společnost, základní pobočka při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou možností a zkušeností zvyšování finanční výnosovosti a rentability obhospodařování lesních majetků…

5.5.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Aktuální problémy pěstování lesa Sborník přednášek z odborného semináře (Opočno, 28. 11. 1. 2013), který pořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno. Cílem semináře bylo seznámení pracovníků praxe s aktuálními poznatky v oboru pěstování lesa (školkařství a zalesňování, obnovy a výchovy lesa). Sborník obsahuje odborné příspěvky přibližující některé současné poznatky o potřebné kvalitě krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin…

10.4.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p., pro období let 2015 – 2019 Významná část „Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p., pro období let 2015 – 2019“ je výsledkem odborné diskuse s autoritami lesnicko-dřevařského sektoru a současně vychází z vnímání úlohy státního podniku a jeho role v celospolečenském kontextu. Materiál představuje dlouhodobé vize a cíle podniku v klíčových oblastech:…

2.3.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnosti Dušan Vavříček, Radomír Ulrich a Aleš Kučera Publikace řeší problematiku ochrany lesního prostředí prostřednictvím jednoznačně definovaných metodických přístupů. Lesní prostředí je zde pojímáno ze dvou hledisek: jednak jeho edatop, tedy výchozí materiál podmiňující existenci terestrických ekosystémů a jednak jeho dřevinná složka, která je předmětem lesnicko-hospodářské činnosti. V první kapitole jsou uvedena teoretická východiska metodického…

5.2.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR Marian Slodičák, Jiří Novák, Oldřich Mauer, Vilém Podrázský a kolektiv V poslední době se pozornost správců a vlastníků lesů u nás, ale i v Evropě upírá k douglasce tisolisté. Jedním z důvodů je její potenciální schopnost dobře se vyrovnat s probíhajícími klimatickými změnami. Je proto důležité přemýšlet a diskutovat o otázce, jak reagovat na rizika očekávaných…

20.1.2015 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Hospodářská úprava lesů a ochrana přírody. Trendy, možnosti, dopady Sborník ze semináře (Kokořínsko, 13. 11. 2014), který byl pořádán Českou lesnickou společností, o.s., za finančního přispění Ministerstva zemědělství. Seminář byl tvořen příspěvky zástupců praxe, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, akademické obce a zahraničních hostů s cílem poskytnout vlastníkům lesů a ostatním zástupcům lesnického sektoru pohled na aktuální stav a vývoj…

9.12.2014 Celý článek

Setkání lesních pedagogů Jihočeského kraje

Různé

Ve středu 12. listopadu 2014 se na Lesní správě Tábor uskutečnilo první setkání lesních pedagogů Jihočeského kraje.   Pozváni byli lesní pedagogové Lesů České republiky, s.p., Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Lesů města Písku s.r.o., Správy lesů města Tábora s.r.o., Vyšší odborné škola lesnická a Střední lesnická školy Bedřicha Schwarzenberga Písek, Vojenských lesů…

28.11.2014 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Integrovaná ochrana lesa v legislativě a praxi Sborník referátů ze vzdělávacího programu (Kostelec nad Černými lesy, 7. 10. 2014). který pořádaly Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství a myslivosti České akademie zemědělských věd, Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Dendrologická, Dobřichovice, o.s. Všichni vlastníci lesa musí od začátku roku 2014 na svých pozemcích zajistit ochranu…

7.11.2014 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013 V pořadí již dvacátá Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva, pokračuje v dlouholeté tradici Ministerstva zemědělství vydávat aktuální ucelené informace. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2013 poskytuje v obvyklé struktuře údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství,…

17.10.2014 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky, s. p.: Výroční zpráva 2013 Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2014. Douglaska – dřevina roku 2014 Sborník z konference (Křtiny, 2. – 3. 9. 2014), která byla pořádána Českou lesnickou společností, o.s., ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou, s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou lesnickou a dřevařskou, s Lesy České republiky, s.p.,…

17.9.2014 Celý článek