Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
96 Vývoj technologie pro asanaci vytěženého kůrovcového dřeva a ověření účinnosti a efektivity v provozních podmínkách Dokončeno Plně financované projekty
95 Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem Dokončeno Plně financované projekty
94 Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny Dokončeno Plně financované projekty
93 Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí Dokončeno Plně financované projekty
92 Splaveninový režim drobných vodních toků Dokončeno Plně financované projekty
91 Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy Dokončeno Plně financované projekty
90 Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice Dokončeno Plně financované projekty
89 Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku V řešení Plně financované projekty
88 Prokázání důvěryhodnosti metody příjmu dříví dle výstupů z harvestorů a navržení výrobně-kontrolního SW pro všechny harvestory pracující u LČR Dokončeno Plně financované projekty
87 Využití pozemního laserového skenování pro zjištění objemu biomasy a sortimentů stojících stromů v aplikaci 3D Forest Dokončeno Plně financované projekty
86 Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví Dokončeno Plně financované projekty
85 Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě Dokončeno Plně financované projekty
84 Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR Dokončeno Plně financované projekty
83 Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce V řešení Plně financované projekty
82 Technická podpora a rozvoj projektu KŮROVCOVÉ INFO Dokončeno Plně financované projekty
81 Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS Dokončeno Plně financované projekty
80 Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití Dokončeno Plně financované projekty
79 Diferenciální lesní renta Dokončeno Plně financované projekty
78 Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko Dokončeno Plně financované projekty
77 Návrh metodiky odpisování vozovek lesních cest na základě stanovení jejich životnosti Dokončeno Plně financované projekty