Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
36 Optimalizace činností TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL Dokončeno Plně financované projekty
35 Sestavení výkonových norem pro harvestory a vyvážecí traktory podle výkonových tříd strojů a výrobních podmínek Dokončeno Plně financované projekty
34 Posouzení a návrh optimalizace organizační struktury LČR ve vztahu k efektivitě a regionálnímu uspořádání státu Dokončeno Plně financované projekty
33 Návrh nového systému kompenzace imisních škod vlastníkům lesa Dokončeno Plně financované projekty
32 Zakládání semenných sadů druhé generace pro borovici lesní Dokončeno Plně financované projekty
31 Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Vřísek na LS Česká Lípa Dokončeno Plně financované projekty
30 Provozní metoda plánování probírek pomocí lokálně odvozených probírkových procent pro hlavní hospodářské dřeviny (SM, BO, BK, DB) Dokončeno Plně financované projekty
29 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč Dokončeno Plně financované projekty
28 Modely efektivnosti hospodaření organizačních jednotek LČR Dokončeno Plně financované projekty
27 Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování Dokončeno Plně financované projekty
26 Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa Dokončeno Plně financované projekty
25 Zátopová území a lesní hospodářství Dokončeno Plně financované projekty
24 Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích LČR Dokončeno Plně financované projekty
23 Využití predátorů v biologickém boji s drobnými hlodavci ve vyhlášených ptačích oblastech na Krušných Dokončeno Plně financované projekty
22 Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťování početního stavu spárkaté zvěře z letadla Dokončeno Plně financované projekty
21 Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků Dokončeno Plně financované projekty
20 Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa Dokončeno Plně financované projekty
19 Návrh možností pro využití kapacit Semenářského závodu Týniště nad Orlicí a zlepšení systému komunikace, propagace a marketingu Dokončeno Plně financované projekty
18 Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor Dokončeno Plně financované projekty
17 Projekt vzorového polyfunkčního objektu Allahovy rybníky Dokončeno Plně financované projekty